Copyright

De content van de Dienst bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, tekst, software, audiovisuele opnamen en grafische elementen. De volledige content van de Dienst valt onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder van kracht zijnde auteurswetten. De Service Provider bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoort aan de Service Provider. Derde-partij contentleveranciers bezitten de copyrights over de content die door hen is ingebracht in de Dienst of op de Website. mydigitalcoach.com en het logo zijn gedeponeerde merken en diensten van mydigitalcoach B.V. i.o. (Service Providers licentiegever) en/of haar zuster- en/of dochterondernemingen. Alle rechten zijn gereserveerd. Alle overige gedeponeerde merken en diensten die middels de Dienst worden aangeboden of gebruikt zijn het eigendom van de rechtmatige eigenaar, waaronder, in sommige gevallen, de Service Provider of haar zuster- of dochterondernemingen. Alle rechten zijn gereserveerd. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of namen als metatags op andere websites is verboden. Je mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via in-line links zonder de specifieke toestemming van mydigitalcoach B.V. i.o.

Gesponserde links